Citroën C1: Zamykanie pojazdu

Ryglowanie

Ryglowanie


Kierunkowskazy włączają się jeden raz.

Jeżeli jedne z drzwi lub bagażnik pozostaną otwarte lub jeżeli klucz elektroniczny systemu "Zdalny dostęp i rozruch" znajduje się w samochodzie, sygnał dźwiękowy ostrzega o takiej sytuacji i centralny zamek nie zadziała.

W przypadku odryglowania i bez otwierania drzwi lub bagażnika pojazd zarygluje się samoczynnie po upływie około 30 sekund.

W żadnym wypadku nie należy wystawiać klucza elektronicznego na działanie skrajnych temperatur (poniżej -20C i powyżej +60C), mogłoby to spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Ze względów bezpieczeństwa i aby uniknąć kradzieży, nigdy nie pozostawiać klucza elektronicznego w samochodzie, nawet będąc w jego pobliżu.

Zaleca się trzymanie klucza przy sobie.

Otwieranie pojazdu

Odryglowanie drzwiami Trzymając klucz elektroniczny przy sobie w jednej ze stref wykrywania, nacisnąć jeden z przycisków umieszczonych na klamka ...

Procedura awaryjna

Wbudowany klucz służy do ryglowania lub odryglowania pojazdu, gdy klucz elektroniczny nie działa oraz w przypadku awarii systemu "Zdalny dostęp i ro ...

Categorie