Citroën C1: Zalecenia dotyczące obsługi

Citroën C1 –> Otwieranie –> Zalecenia dotyczące obsługi

Ogólne zalecenia dotyczące obsługi i utrzymania Państwa samochodu przedstawiono szczegółowo w książce serwisowej i gwarancyjnej.

Tkanina

Przed przystąpieniem do mycia tkaniny usunąć z powierzchni możliwie jak najwięcej brudu za pomocą miękkiej szczotki albo odkurzacza.

Aby nie uszkodzić dachu:

Pozostawić samochód do wyschnięcia w cieniu i unikać wystawiania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Aby usunąć plamy, zwilżyć i zmiękczyć je (nigdy nie trzeć) gąbką i wodą z mydłem, następnie natychmiast spłukać tkaninę czystą wodą.

Natychmiast usuwać nieczystości ptasie albo żywice roślinne, których zasadowe działanie mogłoby uszkodzić tkaninę.

Aby zapewnić regularną konserwację tkaniny i zachować jej pierwotny wygląd, zalecamy używanie ekologicznego produktu "Środek usuwający owady - czyszczący dachy z tkaniny" z gamy "TECHNATURE".

Aby zaopatrzyć się w ten produkt, prosimy udać się do sieci serwisowej CITROËNA.

Nigdy nie używać środków chemicznych, detergentów, odplamiaczy, rozpuszczalników, alkoholu, benzyny itp.

do czyszczenia tkaniny

Aby zaimpregnować tkaninę, używać wyłącznie środków impregnujących przeznaczonych specjalnie do dachów z tkanin.

Owiewka aeroakustyczna

Zalecamy czyszczenie owiewki aeroakustycznej z dużą ostrożnością za pomocą miękkiej szczotki.

Środki ostrożności

Nigdy nie kłaść przedmiotów na otwartym albo zamkniętym dachu. Nigdy nie siadać ani nie kłaść żadnych przedmiotów na ...

Ergonomia i komfort

...

Categorie