Citroën C1: Wymiana bezpiecznika

Citroën C1 –> W razie awarii –> Wymiana bezpiecznika –> Wymiana bezpiecznika

Przed wymianą bezpiecznika konieczne jest:

Aby przeprowadzić wymianę bezpiecznika, należy koniecznie:

Jeżeli awaria powtórzy się niedługo po wymianie bezpiecznika, zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej przez ASO sieci CITROËN albo przez warsztat specjalistyczny.

Wymiana bezpiecznika


Montaż akcesoriów elektrycznych

Układ elektryczny pojazdu jest dostosowany do współdziałania z wyposażeniem seryjnym lub opcjonalnym.

Przed zainstalowaniem innego wyposażenia lub osprzętu elektrycznego w pojeździe skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

CITROËN nie ponosi odpowiedzialności za koszty napraw samochodu lub usuwania usterek spowodowanych zainstalowaniem dodatkowego wyposażenia, niedostarczonego i niezalecanego przez CITROËNA oraz zamontowanego niezgodnie z jego zaleceniami, w szczególności w przypadku gdy zużycie prądu przez wszystkie podłączone urządzenia dodatkowe przekracza 10 miliamperów.

Dostęp do narzędzi

Szczypce do wyciągania są przymocowane z przodu skrzynki bezpieczników, pod pokrywą komory silnika. Odczepić plastykową osłonę z ...

Bezpieczniki w desce rozdzielczej

Skrzynka bezpieczników jest umieszczona pod deską rozdzielczą (po stronie kierowcy). Odczepić plastykową osłonę, aby uzyskać do ...

Categorie