Citroën C1: Wyświetlanie danych

Citroën C1 –> Przyrządy pokładowe –> Komputer pokładowy –> Wyświetlanie danych

Wyświetlanie danych


Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby wyświetlać kolejno dane komputera pokładowego.

Temperatura zewnętrzna

Może się zdarzyć, że w pewnych warunkach temperatura zewnętrzna wyświetla się z opóźnieniem lub wcale, szczególnie:

Potencjometr jaskrawości oświetlenia

Podczas jazdy nocą funkcja ta umożliwia wyłączenie niektórych wyświetlaczy zestawu wskaźników, aby zmniejszyć zmęczenie wzroku kierowcy.

Działa tylko przy włączonych światłach pozycyjnych.

Komputer pokładowy

System przekazujący użytkownikowi informacje na temat bieżącej trasy (zasięg, zużycie paliwa...). ...

Zerowanie tras

Jeżeli dana trasa jest wyświetlana, nacisnąć na ponad dwie sekundy jeden z dwóch przycisków "DISP". Trasy "A" i ...

Categorie