Citroën C1: Wyłączenie / Ponowne włączenie

Citroën C1 –> Bezpieczeństwo –> Active City Brake –> Wyłączenie / Ponowne włączenie

Wyłączenie / Ponowne włączenie


Nacisnąć ten przycisk na ponad 3 sekundy.

W zestawie wskaźników zapala się
ta kontrolka i wyświetla się komunikat "PCS OFF".

Nacisnąć ponownie ten przycisk, aby włączyć system.

W zestawie wskaźników zapala się
ta kontrolka.

System włącza się automatycznie przy każdym ponownym rozruchu przy użycia klucza lub przycisku "START/STOP".

Ustawianie progów włączania alarmu

Progi włączania alarmu określają sposób, w jaki kierowca chce być ostrzegany o bliskiej groźbie zderzenia z samochodem jadącym prze ...

Ograniczenia działania

System wykrywa wyłącznie pojazdy (osobowe, ciężarówki), które są zatrzymane lub poruszają się w tym samym kierunku. Nie wykrywa ...

Categorie