Citroën C1: Ustawianie progów włączania alarmu

Citroën C1 –> Bezpieczeństwo –> Active City Brake –> Ustawianie progów włączania alarmu

Ustawianie progów włączania alarmu


Progi włączania alarmu określają sposób, w jaki kierowca chce być ostrzegany o bliskiej groźbie zderzenia z samochodem jadącym przed nim.

Można wybrać jeden z trzech progów: A. "Daleki", aby otrzymywać ostrzeżenie z wyprzedzeniem (jazda ostrożna).

B. "Normalny".

C. "Bliski", aby otrzymywać ostrzeżenie później (jazda sportowa).

Naciskać kolejno przycisk, aby
przewijać progi.

Domyślnym ustawieniem jest "Normalny".

Działanie

Możliwe są trzy etapy działania: Alarm ostrzegający przed zderzeniem: jeżeli wykryto groźbę kolizji z innym samochodem, zapala się k ...

Wyłączenie / Ponowne włączenie

Nacisnąć ten przycisk na ponad 3 sekundy. W zestawie wskaźników zapala się ta kontrolka i wyświetla się komunikat "PCS OFF". ...

Categorie