Citroën C1: Uruchamianie pojazdu z innego akumulatora

Citroën C1 –> W razie awarii –> Akumulator 12 V –> Uruchamianie pojazdu z innego akumulatora

W przypadku rozładowania akumulatora można uruchomić silnik za pomocą akumulatora pomocniczego (zewnętrznego lub z innego samochodu) przy wykorzystaniu przewodów rozruchowych lub urządzenia wspomagającego akumulator

Nigdy nie uruchamiać silnika poprzez podłączanie prostownika.

Nigdy nie używać urządzenia wspomagającego akumulator o napięciu 24 V lub wyższym.

Najpierw sprawdzić, czy akumulator pomocniczy posiada napięcie nominalne 12 V oraz co najmniej pojemność rozładowanego akumulatora.

Obydwa samochody nie powinny stykać się ze sobą.

Wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej (radioodtwarzacz, wycieraczki, światła...).

Zwracać uwagę, aby przewody rozruchowe nie przebiegały w pobliżu ruchomych części silnika (wentylator, pasek...).

Nie odłączać zacisku (+) w czasie pracy silnika.

Uruchamianie pojazdu z innego akumulatora


Jeżeli silnik nie uruchomi się od razu, wyłączyć stacyjkę i poczekać chwilę przed ponowną próbą.

Przed odłączeniem akumulatora

Przed odłączeniem akumulatora należy odczekać 2 minuty po wyłączeniu zapłonu.

Przed odłączeniem akumulatora należy zamknąć szyby, dach sterowany elektrycznie i drzwi.

Po podłączeniu akumulatora

Po podłączeniu akumulatora należy włączyć zapłon i odczekać 1 minutę przed uruchomieniem rozrusznika w celu inicjalizacji systemów elektronicznych. w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Dostęp do akumulatora

Akumulator znajduje się pod pokrywą silnika. Aby uzyskać dostęp do zacisku (+) : otworzyć pokrywę za pomocą wewnętrznej dź ...

Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika

Odłączyć akumulator. Przestrzegać instrukcji podanych przez producenta prostownika. Podłączyć akumulator, zaczynając od zacisku ( ...

Categorie