Citroën C1: Tylne pasy bezpieczeństwa

Citroën C1 –> Bezpieczeństwo –> Pasy bezpieczeństwa –> Tylne pasy bezpieczeństwa

Tylne pasy bezpieczeństwa


Każde siedzenie tylne jest wyposażone w trzypunktowy pas bezpieczeństwa.

Zapinanie

Zapinanie


Odpinanie

Kontrolka(i) niezapięcia / odpięcia pasów bezpieczeństwa

Kontrolka(i) niezapięcia / odpięcia pasów bezpieczeństwa


1. Kontrolka niezapięcia / odpięcia przednich pasów bezpieczeństwa, w zestawie wskaźników.

2. Kontrolka odpięcia tylnego lewego pasa, na wyświetlaczu kontrolek pasów bezpieczeństwa i poduszki czołowej pasażera.

3. Kontrolka odpięcia tylnego prawego pasa, na wyświetlaczu kontrolek pasów bezpieczeństwa i poduszki czołowej pasażera.

Kontrolka(i) niezapięcia / odpięcia pasów bezpieczeństwa


Położenie ładunków na fotelu pasażera z przodu może spowodować zapalenie się kontrolki.

Kontrolka przedniego pasa (pasów) bezpieczeństwa

Kontrolka 1 zapala się w zestawie wskaźników, jeżeli przedni pas nie jest zapięty albo został odpięty.

Powyżej prędkości mniej więcej 20 km/h przez około 30 sekund zapaleniu się kontrolki towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Po upływie tego czasu, jeżeli pas bezpieczeństwa wciąż nie został zapięty, zmienia się brzmienie sygnału dźwiękowego i sygnał działa jeszcze przez około 90 sekund.

Kontrolka(i) tylnego pasa(ów) bezpieczeństwa

Kontrolki 2 i/lub 3 zapalają się na wyświetlaczu kontrolek pasów bezpieczeństwa i czołowej poduszki powietrznej pasażera, gdy jeden lub kilku pasażerów z tyłu odepnie(odepną) pas(y) bezpieczeństwa.

Powyżej prędkości mniej więcej 20 km/h przez około 30 sekund zapaleniu się kontrolki towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Po upływie tego czasu, jeżeli pas bezpieczeństwa wciąż nie został zapięty, zmienia się brzmienie sygnału dźwiękowego i sygnał działa jeszcze przez około 90 sekund.

Rady

Przed rozpoczęciem podróży kierowca powinien upewnić się, że pasażerowie prawidłowo używają pasów bezpieczeństwa oraz że pasy są dobrze zapięte.

Niezależnie od miejsca zajmowanego w samochodzie należy bezwzględnie zapinać pasy bezpieczeństwa, nawet w przypadku krótkich przejazdów.

Nie należy obracać klamry, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie pasa.

Pasy bezpieczeństwa wyposażone są w zwijacz umożliwiający automatyczne dostosowanie długości pasa do budowy ciała. Chowanie pasa odbywa się automatycznie, gdy nie jest już używany.

Przed użyciem pasa i po jego użyciu należy sprawdzić, czy jest prawidłowo zwinięty.

Dolna część pasa musi być położona jak najniżej na biodrach.

Górna część pasa musi przebiegać w zagłębieniu ramienia.

Zwijacze wyposażone są w mechanizm automatycznej blokady w momencie kolizji, nagłego hamowania lub dachowania. Można odblokować mechanizm, pociągając szybko za pas i puszczając go, aby się lekko zwinął.

Aby pas bezpieczeństwa spełniał swoje zadanie:

Ze względu na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa w celu wykonania dowolnej operacji związanej z pasami bezpieczeństwa pojazdu należy zwracać się do warsztatu specjalistycznego posiadającego kwalifikacje i właściwe wyposażenie, co jest w stanie zapewnić ASO sieci CITROËN.

Okresowo, a w szczególności w razie zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy sprawdzać pas bezpieczeństwa w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Pas bezpieczeństwa należy czyścić przy użyciu wody z dodatkiem mydła lub środka do czyszczenia materiału, dostępnego w sieci CITROËN.

Po złożeniu oparcia lub przesunięciu tylnej kanapy należy sprawdzić, czy pas jest prawidłowo ustawiony i zwinięty.

Zalecenia dotyczące przewożenia dzieci

Używać odpowiednich fotelików dziecięcych do przewożenia dzieci poniżej 12. roku życia lub o wzroście poniżej 150 cm.

Nigdy nie używać jednego pasa bezpieczeństwa dla wielu pasażerów.

Nigdy nie przewozić dziecka na kolanach.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące fotelików dziecięcych znajdują się w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zderzenia

W zależności od rodzaju i siły uderzenia mechanizm pirotechniczny może uruchomić się wcześniej i niezależnie od wyzwolenia poduszek powietrznych. Odpaleniu napinaczy towarzyszy wydobywanie się nieszkodliwego dymu oraz dźwięk wybuchu wkładu pirotechnicznego zabudowanego w systemie.

W każdym przypadku zapali się kontrolka poduszki powietrznej.

Po zderzeniu należy sprawdzić, a w razie konieczności wymienić, system pasów bezpieczeństwa w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Przednie pasy bezpieczeństwa

Przednie pasy bezpieczeństwa wyposażone są w system napinaczy pirotechnicznych oraz ogranicznik siły naprężenia. System zwiększa bezpiec ...

Poduszki powietrzne

Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, by zwiększyć bezpieczeństwo osób w razie silnego zderzenia. Uzupełniają one działanie p ...

Categorie