Citroën C1: Tablet dotykowy

Tablet dotykowy


Nacisnąć "Konfiguracja".


Nacisnąć "Ogólne".


Wybrać "Zegar".

Tablet dotykowy


Ustawić godzinę i minuty, używając strzałek wyświetlanych na ekranie.

Wybrać format godziny.

Nacisnąć "OK", aby zatwierdzić i wyjść z menu.

System audio

Godzinę ustawia się za pomoca pokrętła "MENU": naciskać pokrętło, aby przechodzić do poszczególnych menu i zatwi ...

Otwieranie

...

Categorie