Citroën C1: Regulacja temperatury

Citroën C1 –> Ergonomia i komfort –> Klimatyzacja automatyczna –> Regulacja temperatury

Wyświetlana wartość odpowiada określonemu poziomowi komfortu, a nie temperaturze w stopniach Celsjusza czy Fahrenheita.

Nacisnąć ten przycisk w dół, aby
zmniejszyć wartość, bądź do góry, aby ją zwiększyć.

Regulacja w okolicach wartości 21 umożliwia uzyskanie optymalnego komfortu. Jednakże w zależności od potrzeb użytkownika, zwykle stosuje się ustawienie pomiędzy 18 i 24.

Jeżeli po wejściu do samochodu okaże się, że temperatura wewnątrz jest o wiele niższa lub wyższa niż temperatura komfortowa, nie ma potrzeby zmiany wartości w celu osiągnięcia żądanej temperatury. System w sposób automatyczny jak najszybciej wyrówna temperaturę.

Aby maksymalnie ochłodzić albo nagrzać kabinę, możliwe jest przekroczenie wartości minimalnej 14 albo maksymalnej 28.

Regulacja natężenia nawiewu

Nacisnąć ten przycisk, aby
zwiększyć natężenie nawiewu.

Nacisnąć ten przycisk, aby
zmniejszyć natężenie nawiewu.

Symbol natężenia nawiewu - wiatraczek - wypełnia się stopniowo.

Regulacja rozprowadzania powietrza

Naciskać kolejno ten przycisk,
aby kierować nawiew powietrza w kierunku:

Program automatyczny

Zaleca się stosowanie tego trybu, który automatycznie reguluje w sposób optymalny następujące funkcje: temperaturę w kabinie, natężen ...

Otwarty obieg powietrza/ Zamknięty obieg powietrza

Naciśnięcie tego przycisku umożliwia włączenie zamkniętego obiegu powietrza. Wyświetla się symbol zamkniętego obiegu powietrza. ...

Categorie