Citroën C1: Regulacja prędkości granicznej (zadanej)

Citroën C1 –> Jazda –> Ogranicznik prędkości –> Regulacja prędkości granicznej (zadanej)

Nie ma potrzeby włączania ogranicznika prędkości, aby ustawić prędkość.

Po wybraniu funkcji można zmieniać wartość prędkości poprzez:

Krótkie naciskanie przełącznika umożliwia zmianę prędkości o + lub - 1 km/h.

Włączanie

Nacisnąć koniec przełącznika: następuje wybór trybu ogranicznika bez włączania go. Włączyć ogranicznik poprzez poc ...

Chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Nacisnąć mocno pedał przyspieszenia i przekroczyć punkt oporu, aby przekroczyć zaprogramowaną wartość graniczną. Ograniczni ...

Categorie