Citroën C1: Przełącznik wycieraczek szyby

Citroën C1 –> Oświetlenie i widoczność –> Przełącznik wycieraczek szyby

W warunkach zimowych, przed włączeniem wycieraczek usunąć śnieg, lód albo szron znajdujący się na przedniej szybie wokół ramion i piór wycieraczek oraz na uszczelce przedniej szyby.

Nie włączać wycieraczek, gdy przednia szyba jest sucha. Gdy jest bardzo zimno albo bardzo ciepło, sprawdzić, czy pióra wycieraczek nie są przymarznięte/przyklejone do przedniej szyby, a dopiero potem włączyć wycieraczki.

Sterowanie ręczne

Sterowanie ręczne


Sterowanie wycieraczkami szyb odbywa się ręcznie przez kierowcę.

Wycieraczki przedniej szyby

Przełącznik wyboru częstotliwości pracy: unieść albo opuścić przełącznik do żądanego położenia.

Praca impulsowa.


Aby wykonać tylko jeden cykl pracy wycieraczek, unieść i puścić przełącznik.

Wyłączone.


Praca przerywana.


Praca normalna
(opady umiarkowane).

Praca szybka (silne opady).


Spryskiwacz przedniej szyby

Pociągnąć dźwignię do siebie.
Spryskiwacz szyby oraz wycieraczki szyby działają przez pewien czas.

Wycieraczka tylnej szyby

Obrócić pierścień do tego
położenia, aby wybrać ciągłą pracę wycieraczki

Krótkie naciśnięcie do przodu
umożliwia włączenie spryskiwacza szyby podczas wycierania.

Spryskiwacz tylnej szyby

Gdy wycieraczka nie pracuje,
obrócić przełącznik do siebie, aby włączyć spryskiwacz i równocześnie zainicjować szereg przejść wycieraczki.

Nie włączać spryskiwacza przedniej bądź tylnej szyby, gdy zbiornik płynu do spryskiwania jest pusty. Grozi to uszkodzeniem pompy.

Regulacja reflektorów

Aby nie oślepiać innych użytkowników drogi, należy ustawić wysokość padania wiązki światła reflektorów w zale& ...

Bezpieczeństwo

...

Categorie