Citroën C1: Program automatyczny

Citroën C1 –> Ergonomia i komfort –> Klimatyzacja automatyczna –> Program automatyczny

Zaleca się stosowanie tego trybu, który automatycznie reguluje w sposób optymalny następujące funkcje: temperaturę w kabinie, natężenie nawiewu powietrza, rozprowadzenie powietrza i otwarty obieg powietrza, zgodnie z wybraną wartością komfortową.

System został przygotowany do pracy o każdej porze roku, przy zamkniętych szybach i zamkniętym dachu zwijanym.

Dla Państwa wygody przy ponownym uruchomieniu samochodu zachowane zostają poprzednie ustawienia.

Przy zimnym silniku, aby uniknąć zbyt dużego nawiewu zimnego powietrza, natężenie powietrza wzrasta stopniowo.

Nacisnąć przycisk "AUTO".


Wyświetla się symbol "AUTO".

Poprzez ponowne naciskanie przycisku "AUTO" można kolejno wybierać jeden z następujących trybów działania:

Umożliwia optymalne działanie
systemu.

Zapewnia komfort cieplny
i równocześnie ogranicza nawiew powietrza.

Preferuje dynamiczne
rozprowadzanie powietrza głównie przez nawiewy boczne.

Sterowanie ręczne wybranymi funkcjami

Możliwe jest, zgodnie z preferencjami, ustawianie ręczne jednej lub wielu funkcji przy zachowaniu pozostałych w trybie automatycznym.

Symbol "AUTO" gaśnie.

Wciśnięcie przycisku AUTO umożliwia powrót do działania automatycznego.

Włączenie trybu ręcznego może spowodować obniżenie komfortu (temperatura, wilgotność, zapach, zaparowanie).

Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja pracuje przy włączonym silniku. ...

Regulacja temperatury

Wyświetlana wartość odpowiada określonemu poziomowi komfortu, a nie temperaturze w stopniach Celsjusza czy Fahrenheita. Nacisnąć ten przycisk w d&o ...

Categorie