Citroën C1: Ponowna inicjalizacja

Citroën C1 –> Jazda –> Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu –> Ponowna inicjalizacja

Ponowna inicjalizacja


Należy wykonać ponowną inicjalizację systemu po każdej regulacji ciśnienia w jednej albo kilku oponach oraz po wymianie jednego albo kilku kół.

Przypomina o tym etykieta naklejona na słupku środkowym po stronie kierowcy.

Przed ponowną inicjalizacją systemu należy upewnić się, że ciśnienie we wszystkich czterech oponach jest dostosowane do warunków użytkowania samochodu i zgodne z zaleceniami na etykiecie ciśnień w oponach.

Alarm w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu jest wiarygodny tylko wtedy, gdy ponowną inicjalizację systemu wykona się przy prawidłowo wyregulowanym ciśnieniu we wszystkich czterech oponach.

System wykrywania niskiego ciśnienia nie ostrzega, jeżeli ciśnienie jest nieprawidłowe w momencie ponownej inicjalizacji.

Ponowna inicjalizacja


Żądanie ponownej inicjalizacji systemu jest przekazywane przy włączonym zapłonie (stacyjka w położeniu "ON" albo w trybie "ON") podczas postoju samochodu.

Nowe zapamiętane parametry ciśnienia są traktowane przez system jako wartości wzorcowe.

Łańcuchy śniegowe

Nie trzeba ponownie inicjalizować systemu po założeniu albo zdjęciu łańcuchów śniegowych.

Alarm z powodu zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu jest wiarygodny tylko wtedy, gdy żądanie ponownej inicjalizacji systemu zgłasza się przy prawidłowo wyregulowanym ciśnieniu we wszystkich czterech oponach.

Nieprawidłowe działanie

Miganie, a następnie ciągłe
świecenie kontrolki niskiego ciśnienia wskazuje na wadliwe działanie systemu.

W tym przypadku kontrola ciśnienia w ogumieniu nie jest już zapewniona.

Należy sprawdzić system w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Po każdej interwencji dotyczącej systemu należy sprawdzić ciśnienie we wszystkich czterech oponach, a następnie zainicjować system.

Alarm w przypadku niskiego ciśnienia w ogumieniu

Objawia się ciągłym świeceniem tej kontrolki, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Należy natychmiast zmniejszyć prę ...

Oświetlenie i widoczność

...

Categorie