Citroën C1: Otwarty obieg powietrza/ Zamknięty obieg powietrza

Citroën C1 –> Ergonomia i komfort –> Klimatyzacja automatyczna –> Otwarty obieg powietrza/ Zamknięty obieg powietrza

Naciśnięcie tego przycisku
umożliwia włączenie zamkniętego obiegu powietrza.

Wyświetla się symbol zamkniętego obiegu powietrza.

Zamknięty obieg powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od zewnętrznych zapachów i dymów.

Ponowne naciśnięcie tego przycisku lub przycisku "AUTO" zapewnia powrót do automatycznego sterowania otwartym obiegiem powietrza. Symbol zamkniętego obiegu powietrza gaśnie.

Należy unikać przedłużonego działania zamkniętego obiegu powietrza wewnątrz kabiny (możliwość zaparowania szyb i obniżenia jakości powietrza w kabinie).

Włączenie / Wyłączenie klimatyzacji

Nacisnąć ten przycisk, aby
wyłączyć klimatyzację.

Wyłączenie może wywołać niemiłe zjawiska (wilgoć, zaparowanie).

Ponowne wciśnięcie umożliwia powrót do automatycznego działania klimatyzacji.

Zapala się symbol "A/C".

Regulacja temperatury

Wyświetlana wartość odpowiada określonemu poziomowi komfortu, a nie temperaturze w stopniach Celsjusza czy Fahrenheita. Nacisnąć ten przycisk w d&o ...

Wyłączenie systemu

Naciskać przycisk regulacji natężenia nawiewu do momentu zniknięcia symbolu wiatraczka. Operacja ta powoduje wyłączenie wszystkich funkcji systemu ...

Categorie