Citroën C1: Ogrzewanie

Citroën C1 –> Ergonomia i komfort –> Ogrzewanie

System ogrzewania działa wyłącznie przy pracującym silniku.

Ogrzewanie


Regulacja temperatury

Przestawić regulator z pola
niebieskiego (zimno) na czerwone (ciepło), aby ustawić żądaną temperaturę.

Regulacja natężenia nawiewu powietrza

Obracać pokrętło pomiędzy
położeniami 1 i 4, aby uzyskać natężenie nawiewu zapewniające żądany komfort.

Unikać zbyt długiej jazdy z wyłączoną wentylacją (ryzyko zaparowania szyb i obniżenia jakości powietrza).

Regulacja rozprowadzania powietrza

Nawiew środkowy i nawiewy boczne.


Nawiew środkowy, nawiewy boczne
i nogi pasażerów.

Nogi pasażerów.


Szyba przednia i nogi pasażerów.


Szyba przednia.


Rozprowadzenie powietrza można regulować poprzez ustawienie regulatora w położeniu pośrednim.

Wentylacja

1. Nawiewy odmrażania lub osuszania szyby przedniej. 2. Nawiew środkowy. 3. Nawiewy boczne. 4. Wyloty powietrza na nogi pasażerów z przodu. 5. W ...

Klimatyzacja ręczna

System działa wyłącznie przy pracującym silniku. Regulacja poziomu temperatury Obracać pokrętłem od niebieskiego (zimno) do czerwonego ( ...

Categorie