Citroën C1: Ograniczenia działania

Citroën C1 –> Bezpieczeństwo –> Active City Brake –> Ograniczenia działania

System wykrywa wyłącznie pojazdy (osobowe, ciężarówki), które są zatrzymane lub poruszają się w tym samym kierunku.

Nie wykrywa niewielkich pojazdów (rowerów, motocykli), pieszych lub zwierząt, jak również przedmiotów nieruchomych nieodbijających światła laserowego.

System nie uruchamia się lub przerywa swoje działanie, gdy kierowca:

Zdolność wykrywania ulega pogorszeniu, jeżeli:

W przypadku trudnych warunków meteorologicznych (silne opady deszczu, śnieg, mgła, grad...) droga hamowania wzrasta, co może doprowadzić do zmniejszenia skuteczności działania systemu.

Kierowca musi wówczas zachowywać się szczególnie ostrożnie.

Uwaga: nagromadzenie się śniegu na pokrywie komory silnika, jak również wszelkie przedmioty wystające nad pokrywę komory silnika lub przednią część dachu mogą zasłonić pole widzenia czujnika i zakłócić jego działanie.

Niepożądane przypadki włączenia

System może wykryć ryzyko bliskiego zderzenia i włączyć się, zwłaszcza w następujących warunkach:

Wyłączenie / Ponowne włączenie

Nacisnąć ten przycisk na ponad 3 sekundy. W zestawie wskaźników zapala się ta kontrolka i wyświetla się komunikat "PCS OFF". ...

Nieprawidłowe działanie

...

Categorie