Citroën C1: Ogólne uwagi dotyczące fotelików dziecięcych

Citroën C1 –> Bezpieczeństwo –> Ogólne uwagi dotyczące fotelików dziecięcych

Bezpieczeństwo przewożonych dzieci stanowiło przedmiot szczególnej troski firmy CITROËN już na etapie opracowywania koncepcji pojazdu; zależy ono jednak w znacznym stopniu od samych użytkowników pojazdu.

Dlatego należy bezwzględnie stosować się do zaleceń opisanych poniżej:

CITROËN zaleca przewożenie dzieci na tylnych siedzeniach samochodu:

* Zasady przewozu dzieci określone są odrębnymi przepisami danego kraju. Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju.

Kurtynowe poduszki powietrzne

W razie silnego uderzenia bocznego system zwiększa bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów poprzez ograniczenie ryzyka uszkodzenia boku głowy. Kurtynow ...

Foteliki dziecięce

...

Categorie