Citroën C1: Obsługa serwisowa

Citroën C1 –> Jazda –> Stop & Start –> Obsługa serwisowa

Przed każdą interwencją pod maską silnika wyłączyć Stop & Start, aby uniknąć ryzyka obrażeń związanego z automatycznym włączeniem trybu START.


Stop & Start wymaga akumulatora 12 V o specjalnym wykonaniu i parametrach.

Wszelkie interwencje przy tego typu akumulatorze powinny być wykonywane wyłącznie przez ASO sieci CITROËN lub warsztat specjalistyczny.

Więcej informacji na temat akumulatora 12 V zawiera odpowiednia rubryka.

Wyłączenie /Ponowne włączenie ręczne

Wyłączenie /Ponowne włączenie ręczne


W dowolnym momencie nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć system.

Wyłączenie jest potwierdzone
zapaleniem się tej kontrolki w zestawie wskaźników.

Jeżeli wyłączenie nastąpiło w trybie STOP, silnik uruchamia się natychmiast.

Nacisnąć ponownie ten przycisk.

System znów jest aktywny, co sygnalizowane jest zgaśnięciem kontrolki w zestawie wskaźników.

System włącza się automatycznie przy każdym ponownym rozruchu silnika przez kierowcę.

Działanie

Przejście silnika do trybu STOP Kontrolka ta zapala się w zestawie wskaźników i silnik przechodzi automatycznie w stan czuwania: na postoju, po ustaw ...

Ogranicznik prędkości

System uniemożliwia przekroczenie prędkości samochodu zaprogramowanej przez kierowcę. Włączenie ogranicznika prędkości odbywa się r ...

Categorie