Citroën C1: Licznik całkowitego/dziennego przebiegu kilometrów

Citroën C1 –> Przyrządy pokładowe –> Wskaźniki –> Licznik całkowitego/dziennego przebiegu kilometrów

Licznik całkowitego/dziennego przebiegu kilometrów


Po włączeniu zapłonu pojawia się licznik, który został wybrany przy wyłączonym silniku.

Licznik całkowitego/dziennego przebiegu kilometrów


Naciśnięcie jednego z przycisków 1 umożliwia kolejno wyświetlenie przebiegu:

Aby wyzerować licznik dziennego przebiegu kilometrów, w momencie gdy jest on wyświetlany przytrzymać wciśnięty jeden z dwóch przycisków 1.

Wskaźniki

...

Wskaźnik poziomu paliwa

Pokazuje dostępną ilość paliwa: 1/1 oraz sześć segmentów oznacza pełny zbiornik. R i jeden segment oznacza zbiornik na rezer ...

Categorie