Citroën C1: Kontrolki alarmowe

Citroën C1 –> Przyrządy pokładowe –> Kontrolki –> Kontrolki alarmowe

Gdy silnik jest włączony lub podczas jazdy, zapalenie się jednej z poniższych kontrolek sygnalizuje usterkę wymagającą interwencji kierowcy.

Zapalenie się kontrolki alarmowej wymaga przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki.

W razie wątpliwości skonsultować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Kontrolka Stan Przyczyna Działania / Uwagi
STOP miga, powiązana z inną kontrolką. Jest powiązana z ciśnieniem oleju silnikowego lub temperaturą płynu chłodzącego Należy koniecznie zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Układ hamulcowy na stałe. Duży spadek poziomu płynu hamulcowego. Uzupełnić poziom płynem zalecanym przez CITROËNA.

Jeżeli problem nadal występuje, sprawdzić układ w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Usterka układu hamulcowego. Obowiązkowo zatrzymać się, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Zatrzymać się, wyłączyć stacyjkę i skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Ciśnienie oleju silnikowego na stałe, powiązana z kontrolką STOP. Ciśnienie oleju silnikowego jest niewystarczające. Należy koniecznie zatrzymać pojazd z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Temperatura płynu chłodzącego miga (tylko silnik VTi 68). Temperatura płynu chłodzącego rośnie. Jechać ostrożnie.
na stałe. Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego. Należy koniecznie zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Jeśli to konieczne, przed dolaniem płynu należy zaczekać na ostygnięcie silnika.

Jeżeli problem nie zniknie, skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

System zapobiegający zablokowaniu kół (ABS) na stałe. Usterka systemu zapobiegającego zablokowaniu kół. Pojazd zachowuje hamowanie klasyczne.

Kontynuować ostrożnie jazdę z umiarkowaną prędkością i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Dynamiczna kontrola stabilności i system zapobiegający poślizgowi kół (CDS/TRC) miga. Systemy CDS/TRC są włączone. System optymalizuje działanie układu napędowego i poprawia stabilność kierunkową pojazdu.
na stałe. Systemy CDS/TRC są niesprawne. Sprawdzić działanie w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.
Układ czystości spalin na stałe. Usterka układu czystości spalin. Skontaktować się szybko z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.
Niesprawność silnika na stałe. Wykryto poważną usterkę, niemającą przypisanej specjalnej kontrolki. Koniecznie skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.
Minimalny poziom paliwa na stałe, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym. Gdy kontrolka zapali się po raz pierwszy, w zbiorniku paliwa znajduje się około 5 litrów paliwa. Należy bezwzględnie uzupełnić poziom paliwa, aby uniknąć unieruchomienia silnika.

Kontrolka ta zapala się przy każdym włączeniu stacyjki, dopóki nie zostanie zatankowana wystarczająca ilość paliwa.

Pojemność zbiornika: około 35 litrów.

Nigdy nie doprowadzać do unieruchomienia silnika z powodu braku paliwa, może to spowodować uszkodzenie układu oczyszczania spalin i wtryskowego.

Ładowanie akumulatora na stałe. Usterka układu ładowania akumulatora (zabrudzone lub poluzowane zaciski, luźny lub zerwany pasek alternatora...). Skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.
Przednie pasy bezpieczeństwa miga, wraz z sygnałem dźwiękowym. Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty lub został odpięty.

Pas bezpieczeństwa przedniego pasażera został odpięty.

Pociągnąć pas i włożyć klamrę do zaczepu pasa.
Poduszki powietrzne na stałe. Usterka jednego z układów poduszek powietrznych lub napinaczy pirotechnicznych pasów bezpieczeństwa. Sprawdzić w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.
Skrzynia biegów ETG na stałe. Skrzynia biegów ETG jest uszkodzona. Skontaktować się jak najszybciej z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.
Sprzęgło miga, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym. Temperatura sprzęgła jest zbyt wysoka. Zatrzymać się w możliwie najbezpieczniejszych warunkach, ustawić selektor skrzyni biegów ETG w położeniu N i zaczekać około 15 minut, aż sprzęgło ostygnie.
Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym miga lub na stałe, wraz z sygnałem dźwiękowym. Usterka układu kierowniczego ze wspomaganiem elektrycznym. Prowadzić ostrożnie i w sposób łagodny.

Sprawdzić w ASO sieci CITROËN lub warsztacie specjalistycznym.

Za niskie ciśnienie w ogumieniu na stałe. Niewystarczające ciśnienie w jednym lub kilku kołach. Jak najszybciej sprawdzić ciśnienie w ogumieniu.

Kontrolę należy wykonać na zimno.

Należy ponownie inicjować system po każdej regulacji ciśnienia w jednej bądź kilku oponach i po wymianie jednego lub kilku kół.

Szczegółowe informacje znajdują się w rubryce "Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu".

Stop & Start (silnik VTi 68 S&S) miga. System Stop & Start jest niesprawny. Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO sieci CITROËN albo przez warsztat specjalistyczny.
Ogranicznik prędkości na stałe. Ogranicznik prędkości jest niesprawny. Zlecić sprawdzenie przez ASO sieci CITROËN albo przez warsztat specjalistyczny.
Otwarte drzwi / Otwarty bagażnik na stałe, wraz z sygnałem dźwiękowym. Drzwi lub bagażnik są otwarte. Zamknąć drzwi lub bagażnik.
System " Zdalny dostęp i rozruch " miga szybko. Kolumna kierownicy nie została odblokowana. Przejść do trybu "OFF", następnie do "ON" i obrócić nieco kierownicę, aby odblokować kolumnę kierownicy.
miga, równocześnie z sygnałem dźwiękowym. Bateria klucza elektronicznego jest wyczerpana. Wymienić baterię.

Patrz odpowiednia rubryka.

Kierowca opuścił pojazd bez uprzedniego włączenia trybu "OFF". Mając klucz elektroniczny przy sobie, nacisnąć przycisk START/STOP, aby przejść do trybu "OFF".
Klucz elektroniczny nie został wykryty. Sprawdzić, czy ma się przy sobie klucz elektroniczny.
System "Zdalny dostęp i rozruch" jest niesprawny. Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO sieci CITROËN albo przez warsztat specjalistyczny.
Alarm niezamierzonego przekroczenia linii miga (pomarańczowo), wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym. Następuje przekroczenie linii z prawej strony. Skręcić kierownicę w przeciwną stronę, aby powrócić na właściwą drogę.

Szczegółowe informacje zawarte są w odpowiedniej rubryce.

Następuje przekroczenie linii z lewej strony.
na stałe. System alarmu niezamierzonego przekroczenia linii jest niesprawny. Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO sieci CITROËN albo przez warsztat specjalistyczny.
Active City Brake miga, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym. System Active City Brake działa. System optymalizuje działanie, aby uniknąć zderzenia.

Szczegółowe informacje zawiera odpowiednia rubryka.

miga. System Active City Brake jest uszkodzony. Zlecić sprawdzenie systemu przez ASO sieci CITROËN albo przez warsztat specjalistyczny.

Kontrolki

Sygnalizatory wzrokowe informują kierowcę o włączeniu danego systemu (kontrolki działania lub wyłączenia) lub o pojawieniu się usterki (k ...

Kontrolki działania

Zapalenie się jednej z następujących kontrolek potwierdza włączenie odpowiedniego systemu. Może temu towarzyszyć sygnał dźwię ...

Categorie