Citroën C1: Komputer pokładowy

Citroën C1 –> Przyrządy pokładowe –> Komputer pokładowy

System przekazujący użytkownikowi informacje na temat bieżącej trasy (zasięg, zużycie paliwa...).

Wskaźnik poziomu paliwa

Pokazuje dostępną ilość paliwa: 1/1 oraz sześć segmentów oznacza pełny zbiornik. R i jeden segment oznacza zbiornik na rezer ...

Wyświetlanie danych

Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby wyświetlać kolejno dane komputera pokładowego. Przebieg całkowity. Trasa "A" Tras ...

Categorie