Citroën C1: Klucz elektroniczny nie został rozpoznany

Jeżeli klucza elektronicznego nie będzie już w strefie rozpoznawania podczas jazdy albo gdy zostanie wydana komenda wyłączenia silnika (później), sygnał dźwiękowy ostrzega o tej sytuacji.

Nacisnąć i przytrzymać przez
ponad dwie sekundy lub nacisnąć kolejno co najmniej 3 razy przycisk " START/ STOP ", jeżeli chcemy wymusić zatrzymanie silnika (uwaga: ponowne uruchomienie samochodu nie będzie możliwe bez klucza).

Rozruch awaryjny

Jeżeli klucz elektroniczny znajduje się w strefie rozpoznawania, a samochodu nie można uruchomić, po naciśnięciu przycisku " START/ STO ...

Elektroniczna blokada rozruchu

Blokuje system kontroli silnika w momencie wyłączenia zapłonu i uniemożliwia uruchomienie silnika przez włamanie. Klucz posiada moduł elektronicz ...

Categorie