Citroën C1: Klimatyzacja ręczna

Citroën C1 –> Ergonomia i komfort –> Klimatyzacja ręczna

System działa wyłącznie przy pracującym silniku.

Klimatyzacja ręczna


Regulacja poziomu temperatury

Obracać pokrętłem od
niebieskiego (zimno) do czerwonego (ciepło), aby zmieniać temperaturę według własnego uznania.

Regulacja natężenia nawiewu

Obracać pokrętłem od
położenia 1 do położenia 4, aby ustawić natężenie nawiewu zapewniające komfort.

Po ustawieniu przełącznika natężenia nawiewu w położeniu 0 (wyłączenie systemu) komfort termiczny nie jest regulowany. Można jednak odczuć delikatny nawiew spowodowany poruszaniem się pojazdu.

Regulacja rozprowadzenia powietrza

Nawiew środkowy i nawiewy boczne.


Nawiew środkowy, nawiewy boczne
i nogi pasażerów.

Nogi pasażerów.


Przednia szyba i nogi pasażerów.


Przednia szyba.


Otwarty obieg powietrza / Zamknięty obieg powietrza

Zamknięty obieg powietrza umożliwia odizolowanie kabiny od zapachów i spalin.

W miarę możliwości należy ustawiać otwarty obieg powietrza, aby uniknąć pogorszenia jakości powietrza i zaparowania szyb.

Przestawić regulator ręczny
w lewo, aby ustawić "Zamknięty obieg powietrza".

Przestawić regulator ręczny
w prawo, aby powrócić do ustawienia "Otwarty obieg powietrza".

Włączenie / Wyłączenie klimatyzacji

Klimatyzacja może skutecznie
działać o każdej porze roku, przy zamkniętych szybach.

Klimatyzacja pozwala:

Włączenie

Klimatyzacja nie działa, jeżeli regulacja nawiewu jest wyłączona.

Wyłączenie

Ogrzewanie

System ogrzewania działa wyłącznie przy pracującym silniku. Regulacja temperatury Przestawić regulator z pola niebieskiego (zimno) na czerwone (ciep& ...

Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja pracuje przy włączonym silniku. ...

Categorie