Citroën C1: Chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Citroën C1 –> Jazda –> Ogranicznik prędkości (silnik VTi 68) –> Chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Ogranicznik zostaje w tym momencie wyłączony, a na wyświetlaczu miga wartość prędkości.

Sygnał dźwiękowy towarzyszy miganiu prędkości, gdy przekroczenie wartości granicznej nie było spowodowane działaniem kierowcy (duże nachylenie drogi...).

Gdy tylko pojazd powraca do zaprogramowanego poziomu prędkości, ogranicznik znów działa: prędkość jest znów wyświetlana bez migania.

Wyłączenie

Włączanie

Nacisnąć koniec przełącznika: ogranicznik się włącza. Ta kontrolka zapala się w zestawie wskaźników. Przyspiesz ...

Usterka działania

Zapalenie się tej kontrolki w zestawie wskaźników sygnalizuje wadliwe działanie ogranicznika. Sprawdzić działanie w ASO sieci CITROËN lub ...

Categorie