Citroën C1: Chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Citroën C1 –> Jazda –> Ogranicznik prędkości –> Chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Ogranicznik zostaje w tym momencie wyłączony, a na wyświetlaczu miga wartość prędkości.

Sygnał dźwiękowy towarzyszy miganiu prędkości, gdy przekroczenie wartości granicznej nie było spowodowane działaniem kierowcy (duże nachylenie drogi...).

Gdy tylko pojazd powraca do zaprogramowanego poziomu prędkości, ogranicznik znów działa: prędkość jest ponownie wyświetlana bez migania.

Wyłączenie

Regulacja prędkości granicznej (zadanej)

Nie ma potrzeby włączania ogranicznika prędkości, aby ustawić prędkość. Po wybraniu funkcji można zmieniać wartość pr ...

Usterka działania

Zapalenie się tej kontrolki w zestawie wskaźników sygnalizuje wadliwe działanie ogranicznika. Sprawdzić działanie w ASO sieci CITROËN l ...

Categorie