Citroën C1: Łańcuchy śniegowe

Citroën C1 –> Informacje praktyczne –> Łańcuchy śniegowe

W warunkach zimowych łańcuchy śniegowe poprawiają właściwości trakcyjne pojazdu, jak również jego zachowanie podczas hamowania.

Łańcuchy śniegowe


Łańcuchy śniegowe należy zakładać wyłącznie na przednie koła. Nie należy ich zakładać na koła zapasowe typu "dojazdowego".

Przestrzegać przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, dotyczących maksymalnej prędkości jazdy z założonymi łańcuchami śniegowymi.

Używać wyłącznie łańcuchów przeznaczonych do kół zamontowanych w pojeździe:


Więcej informacji na temat łańcuchów śniegowych można uzyskać w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Podczas jazdy z łańcuchami śniegowymi należy wyłączyć system alarmu niezamierzonego przekroczenia linii.

Wskazówki dotyczące zakładania łańcuchów

Unikać jazdy z łańcuchami śniegowymi po odśnieżonych drogach, aby nie uszkodzić opon samochodu ani jezdni.

Jeżeli samochód posiada felgi ze stopu aluminium, sprawdzić, czy żadna część łańcucha lub mocowań nie styka się z felgą.

Zalecane jest opanowanie zakładania łańcuchów przed wyjazdem, na płaskiej i suchej nawierzchni.

Jakość paliwa stosowanego w silnikach benzynowych

Silniki benzynowe są przystosowane do pracy z biopaliwami typu E10 (zawierającymi 10% etanolu), zgodnymi z normami europejskimi EN 228 i EN 15376. Paliwa typu E85 ( ...

Tryb ekonomiczny

System ogranicza czas używania niektórych funkcji, aby zachować wystarczający poziom naładowania akumulatora. Po wyłączeniu silnika, prze ...

Categorie